Przejdź do treści

Dzikie Krowy ktopka PL

Szczególy hodowli

Ekologiczną hodowlą bydła Galloway zajmujemy się już od roku 2000. W hodowlę zaangażowane są trzy gospodarstwa ekologiczne, łączenie w stadach znajduje się jeden buhaj, oraz około 35 mamek, 30 cieląt, 20 jałówek i 10 młodych byków. Pastwiska ogrodzone siatką leśną i pastuchem elektrycznym zajmują powierzchnię niespełna 35 ha.
Charakterystyka rasy idealnie wpisała się w posiadane i dzierżawione, w znacznym stopniu zadrzewione, usłane licznymi pagórkami, urwiskami i wąwozami tereny. Każdy kolejny rok hodowli potwierdza tylko słuszność podjętego ryzyka zakupu pierwszych osobników i powrotu do modelu w pełni ekstensywnego.